תמונה
 
 

א.נשי חינוך יקרים, 

ראשית, מקווים שכולכם.ן בטוב בכל המעגלים. 

 

בימים מאתגרים אלה, קהילת א.נשי החינוך מתמודדת במרחב עשייה לא מוכר אך חשוב מאין כמותו. אנו ב'יסודות' שולחים לכם ברכת 'חזק!' ומשת דלים להיות לעזר. 

במסגרת זו, אנו יוצאים בהשתלמויות מקוונות חדשות שעולות לאוויר בשיתוף עם החמ"ד.

מטרת השתלמויות אלה לייצר מרחב למידה חינוכי בשגרת חירום, ולאפשר הכרות ופיתוח כלי עבודה חינוכיים לעת הזו. 

אנו תקווה שיהיו לכם.ן לעזר. מתחברים איתכם ב'יסודות'.

 

1. השתלמות חדשה מבית 'יסודות'- הוראת מחשבת ישראל במציאות משתנה

ההשתלמות עוסקת בשאלת תפקידו של המורה למחשבת ישראל במציאות של דורינו, כיצד שומרים את מקורות ישראל לרלוונטים לימינו אנו, כיצד ניתן ללמד מחשב ישראל בכלים חדשניים המאפשרים למידה גם בעת הזו ועוד. (בשיתוף המפמ"ר הרב יוחאי רודיק)
 

2-3. מחזור חדש של שתי השתלמויות 'יסודות' על קליטת ילדי עולים בחמ"ד.

ההשתלמויות עוסקות באתגר שילוב אוכלוסיות דור ראשון ושני לעליה לישראל בתוך מערכת החינוך הישראלית בכלל ובמערכת הציונית- דתית בפרט. נדון בשאלת הכלת מסורות דתיות שונות, בשמירה על שיוויון ההזדמנויות בחינוך, התמודדות חינוכית עם פער בין הורים לילדים כתוצאה מן העלייה וכן בסוגיות של גילויי גזענות ואפליה בחברה הישראלית.
נחשף למאמרים עיוניים, סרטונים ומדרשי חז"ל ונקבל כלים מעשיים למורה לעבודה חינוכית בעת הזאת. (בשיתוף המפקח הרב רוני קלינוולד)


פתיחת ההשתלמויות מותנה במינימום נרשמים.
מוזמנים להרשם דרך ההזמנות בקישורים למטה.

ניתן להרשם ליותר מהשתלמות אחת. 

 

בברכת הצלחה, בבריאות, ובתפילה לימים טובים.

 

איתכם.ן

צוות "יסודות".
 

 
 

השתלמות בנושא קליטת יהודי צרפת

העלייה המסיבית מצרפת כאן כבר כמה שנים, היא בעלת אתגרים ייחודיים לה, לצד כאלה שאנו מכירים מעליות אחרות. עולי צרפת משולבים במוסדות החמ"ד והמפגש איתם שובר את הדיכוטומיות המקובלות של ה'שבטים' הישראליים ומביא קול ציוני ויהודי חדש. האם אנחנו יודעים לזהות את הפוטנציאל של מפגש זה ולהימנע ממוקשי העבר?

לחצו על התמונה לראות את ההזמנה או על הכפתור להרשמה!

השתלמות בנושא קליטת יהודי אתיופיה

כל אחת מהעליות לישראל בעלת אופי משלה ואתגרים ייחודיים אותם היא מציבה בפני החברה הישראלית. יחד עם זאת, ישנן סוגיות גנריות השייכות לכלל העליות – והן תעמודנה במוקד השתלמות זו.
הפריזמה באמצעותה נדון בסוגיות השונות היא עליית יהודי אתיופיה, מכאן נצא לנושאי רוחב דוגמת השבר הבין-דורי, אפליה וגזענות,

שוויון הזדמנויות בחינוך ועוד.

לחצו על התמונה לראות את ההזמנה או על הכפתור להרשמה!

השתלמות בנושא- הוראת מחשבת ישראל במציאות משתנה

המאה העשרים ואחת מאופיינת על ידי התפוצצות ידע.
מה תפקידו של המורה בעידן זה, ויתירה מכך - מה תפקידו של המורה למחשבת ישראל בימים אלה?
מוזמנים להשתלמות  בה נלמד יחד כיצד לעבד את הידע יחד עם התלמידים
וכיצד להפוך את מקורות ישראל לרלוונטיים לחייהם.

לחצו על התמונה לראות את ההזמנה או על הכפתור להרשמה!

 
תמונה
 
 
 
 
אם אינך רואה מייל זה כראוי לחץ כאן
 
 
תמונה
תנו לנו לייק
סגור